Erasmus ile İlgili Merak Edilenler
18.05.2021 12:37:16
 width=
Paylaş
Erasmus ile İlgili Merak Edilenler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. öğretim üyesi Mahmut Sami İşlek Erasmus Programı sürecine ilişkin birime sıklıkla sorulan soruları cevapladı.   

Erasmus Süreci: Erasmus+ Programı, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus+ Projesi olarak adlandırılan, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir.

Erasmus öğrenim hareketliliği: Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.

Erasmus staj hareketliliği: Erasmus staj hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin başka bir ülkedeki bir işletme veya mesleki bir deneyim elde edebileceği bir üniversitede mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Erasmus Değişim Programı ile Avrupa dışındaki ülkeler ile değişim: Erasmus KA107 kapsamında ortak ülkeler başlığı altında dünyanın farklı coğrafyalarından Avrupa dışında ülkelerle iş birliği yapılabilmektedir.

Erasmus öğrenim hareketliliğinin amacı: Programın amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Erasmus değişiminin kazandırdıkları: Erasmus Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

Erasmus değişimi çerçevesinde yurt dışında kalınan süre: Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

Erasmus staj hareketliliği: En az 2 ay en fazla 12 ay olabilir. 2 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

Başvuru Koşulları: Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar; öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması, mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması, genel not ortalaması (GNO)'nın Ön lisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması, hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir.

Öğrenci hareketliliğinde yabancı dilin önemi: Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin yerli dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesi istenebilir. Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Erasmus hareketlilik süresinin uzatılması: Üniversitemizde öğrenciler, öncelikle 1 dönem için seçilirler (Tıp Fakültesi hariç).  Ancak güz dönemi için seçilen öğrenciler, her iki kurumun onayıyla 2. dönem de bulundukları kurumda hibesiz statüde öğrenimlerine devam edebilirler. 

Erasmus hibesinin yeterliği: Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekebilir.

Kalınacak yer: Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası İlişkiler Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkânları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

                                                                              

Popüler Haberler
Tüm hakları saklıdır. © 2020